หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การประมงอาศัยแรงงานครัวเรือนเป็นหลัก สำหรับแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมบางส่วนมีการออกไป ทำงานรับจ้างต่างจังหวัด นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร แล้วอาชีพรองลงมา ได้แก่ การค้าขาย และหาของป่า
 
ภูมิประเทศ
   
ลักษณะพื้นที่ของตำบลแม่ปัากแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
  พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 65 ของตำบล ประกอบด้วยทิวเขา เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ สู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรื่อยลงไปทางทิศใต้จนถึงอำเภอเถิน แนวสันเขานี้ใช้เป็นเขตแบ่งการปกครองระหว่าง จังหวัดแพร่กับจังหวัดลำปาง ทอดเขาสูงสุด มีความลาดชันโดยประมาณ 80 องศา และเนินเขาเล็กๆ โดยทั่วไปของตำบล
    พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ไปทั่วระหว่างหุบเขา ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำลำห้วยบ้านโป่ง ลำห้วยแห้ง ลำห้วยหินดำ ลำห้วยแม่รัง ลำห้วยแม่บง ลำห้วยแม่ป้าก ลำห้วยแม่จอก ลำห้วยเฮี้ย ลำห้วยงาช้าง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะภูมิอากาศตำบลแม่ป้าก แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนตำบลแม่ป้ากส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยมีวัดจำนวน 6 แห่ง และสำนักสงฆ์
จำนวน 2 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
  ประเพณีบูชาผีกะเหรี่ยง
  ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน
  ประเพณีเลี้ยงผีต้นน้ำ
  ประเพณีบวชพระภิกษุ-สามณร ภาคฤดูร้อน
  ประเพณีนมัสการพระธาตุขวยปู
  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่
ในช่วงประเพณีสงกรานต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ประชาชนในเขตตำบลแม่ปัากได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้า โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก
  ภาษาถิ่น
    ประชาชนส่วนใหญ่พูดคำเมือง (ภาษาเหนือ) และภาษากะเหรี่ยง
 
การศึกษาในตำบล
     
  การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโรงเรียน ดังนี้
    โรงเรียนบ้านแม่จอก
    โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
    โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
    โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 68
    โรงเรียนบ้านนาฮ่าง
    โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 75
    ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์   โรงเรียนอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 มีจำนวน 4 แห่ง
    ศูนย์ กศน. มีจำนวน 1 แห่ง   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
ในเขตตำบลแม่ป้ากมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ในสั่งกัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
   
  ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลแม่ป้าก จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์ อปพร.ตำบลแม่ป้าก
  ตำรวจบ้านทุกหมู่บ้าน
 
การคมนาคม
         
ตำบลแม่ป้าก มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (สายอำเภอลอง - อำเภอ
วังชี้น) เป็นถนนลาดยาง มีสภาพเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง เส้นทางการสัญจรภายในตำบลแม่ป้าก ประกอบด้วยถนน จำนวน 189 สาย โดยแยกประเภทได้ดังนี้
  ถนนลูกรัง จำนวน 74 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
  ถนนคอนกรีต จำนวน 110 สาย
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
  โทรศัพท์ : 054-520-516
  โทรสาร : 054-520-517
สงวนลิขสิทธิ์
  สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  จำนวนผู้เข้าชม 3,141,844 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10