หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
[ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2   
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
Link ที่น่าสนใจ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
ลิงค์
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
  โทรศัพท์ : 054-520-516
  โทรสาร : 054-520-517
สงวนลิขสิทธิ์
  สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,951,272 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10